TEOG kaldırılıyor mu? - EĞİTİMCİLER BU İŞE NE DİYOR?TEOG kaldırılıyor, eğitimciler yorumladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren TEOG'un kaldırılması isteği eğitim camiasında tartışmalara neden oldu. TEOG kalkarsa yerine nasıl bir sistem geleceği soru işaretleri doğururken eğitimciler, özellikle köklü okullara giriş konusunda endişelerini dile getirdi. TEOG'un kalkmasının yararlı olacağını söyleyenler bulunduğu gibi, sistemi değiştirmedikten sonra sadece sınavın kaldırılmasının çözüm olamayacağını belirtenler de oldu. Eğitimciler özellikle 'şişirme not' tehlikesine dikkat çekti. Peki TEOG'un yerine nasıl bir sistem getirilebilir? 

Yeni sistemin adil olması için yapılması gerekenler neler? Eğitimciler yanıtladı.

Her yıl yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin girdiği, liselere girişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı" sözleri, velileri ve eğitimcileri meraka düşürdü.

Kimi uzmanlar, sistem değişmeden sınavın kaldırılmasının hiçbir anlamı olmadığını söylerken, bazıları da TEOG'un kaldırılmasını olumlu buldu. Eğitimciler, Hürriyet'e şu değerlendirmeyi yaptı: Son dakika: TEOG kaldırılıyor, eğitimciler yorumladı

TEK BAŞINA TEOG SIKINTI YARATIYOR

Nurullah Dal (Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı): Sınavsız eğitim sistemi mümkün değil. Değerlendirme sistemi olmak zorunda. TEOG bunun bir aracı. Ama tek başına TEOG olunca sıkıntı çıkıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na katılıyorum. TEOG kaldırılmalı ama yerine öğrencilerin sanatsal, sportif, kültürel, akademik başarılarını ölçebilen bir değerlendirme sistemine geçilmeli. Çünkü tek başına teste dayalı geçişle öğrencileri okullara yerleştirmek doğru olmuyor. 

ŞİŞİRME NOTLARLA OKULLARA BAŞVURULUR

Hatice Yılmaz (Eğitim uzmanı): Sınavla eğitim kalitesi arasında ilişki yok. Merkezi ölçme ve değerlendirme sistemi olmazsa şişirme notlarla öğrenciler bu okullara başvurabilir. TEOG'da binlerce birinci çıksa da her şeye rağmen bilen ile bilmeyen ayrılıyor. TEOG kalkarsa bugüne kadar eğitimde yapılan 3 kuruşluk yatırım da gider. Sınavı savunmuyorum ama bu sistemde sınav adaleti sağlıyor.

İMAM HATİPLERİN BAŞARISIZLIK SEVİYESİ GÖRÜLMEZ HALE GELECEK

Orhan Yıldırım (Eğitim-İş Genel Başkanı): Çocukların erken yaşlardan itibaren sınava odaklanmaları doğru değil. TEOG ve benzeri sınav odaklı sisteme karşıyız. Eşit şekilde her çocuğun eğitim aldığı, gelişmiş ülkelerdeki gibi değerlendirme sistemi uygulanmalı. Türkiye'de sayısı hızla artan özel okullarla birlikte TEOG'un kaldırılması durumunda şişirme notlarla öğrenciler okullara başvurur. Köklü okulların yapısı bozulur. Haksızlıklar ortaya çıkar. Endişeliyiz. Çünkü imam hatip okulu mezunlarının başarı düzeyleri düşük. TEOG kaldırıldığında bu kez imam hatiplerin başarısızlık seviyesi görülmez hale gelecek. Bu okullarına öğrenciler bu yolla yönlendirilmiş olacak. Köklü okulların yapısı bozulacak. Adaletsizlik ortaya çıkacak. Şişirme notlar artacak. Bunun kontrolü daha da zorlaşacak. Bu fikir imam hatiplerin başarısızlık durumu ortaya çıktığında neden gündeme geldi? Cumhurbaşkanı hangi eğitimcilere danıştı? Hangi araştırmalar yapıldı? Bu görüşün bilimsel altyapısı ne?

ŞU AN KALKARSA KAOS OLUR

İsmail Koncuk (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı): TEOG kaldırılmalı sözü kulağa hoş geliyor ama Anadolu, fen liselerine nasıl öğrenci yerleştirilecek? Okuldaki not ortalaması alınarak sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu eğitim sistemiyle TEOG yerine başka bir şey koymak durumundasınız. TEOG gider, SEOG gelir. Şu an TEOG kalkarsa kaos olur. Bir şekilde öğrenci seçmek durumunda kalırsınız. Cumhurbaşkanı hayalini söylemiş. Gelecek yıl uygulanamaz. Gerçekçi değil. Çözüm bütün öğrencilerin yerleşeceği tek lise türünü oluşturmak. Okul sayını artırmak. Sürahideki suyu eşit dağıtmak.


YENİ KOŞULLAR NE OLACAK?

Feray Aytekin Aydoğan ( Eğitim-Sen Genel Başkanı): Yılladır öğrencilerin yarışa dayalı yer aldığı eğitim sistemini doğru bulmuyoruz. Çocukların bütün becerilerinin dikkate alınmasını istiyoruz. Ama bugün müfredat ve diğer süreçlerde olduğu gibi hazırlık, ön çalışma yapılmadan açıklama yapılıyor. Açıklamadaki 'Artık' kelimesi, eğitim sisteminin artık alarm verdiği, çocuklara zarar verdiğini gösteren kanıtların var olduğu anlamına geliyor. Eğitim yap-boz tahtasına döndü. Sınavların kaldırılmasını biz de destekliyoruz ama bunun koşulları ne olacak? İmam hatip okullarının başarısızlığı ortada. Geçtiğimiz günlerde MEB üst düzey yetkilileri hafızlık programı uygulayan okulların ve imam hatiplerin kalitesinin arttırılması, buradaki öğrencilerin nitelikli okullara  gidebilmesi için düzenleme yapılacağını söyledi. Bunların ardından "TEOG kalksın" açıklaması geldi. Çocuklar üzerinden başka bir torpil mi oluşturulacak? İmam hatiplerin başarısızlığı konuşulurken bu açıklama tesadüf mü?


TEOG ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Enver Yücel (Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı): Çağımız toplum bilimcileri topluma en fazla katma değeri eğitimin yaratabileceğini söylüyor. Anaokulundan üniversite son sınıfa kadar bütün eğitim kademelerinde üreten, düşünen ve girişimci  öğrenci yetiştirme çabası tüm dünyanın üzerine konuştuğu durum. Artık eğitimin her kademesinde bir üst kademeye hazırlanmak yerine, her kademede öğrenciye beceriler katmak daha hızlı düşünen analiz ve sentez yapabilme becerileri olan nesiller yetiştirmek felsefe haline gelmiştir.

Buradan hareketle ülkemizde TEOG adını verdiğimiz ortaokullardan liseye geçişte uygulanan modelin misyonunu yitirdiğine inanıyorum. Bu açıdan sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği görüşe katılıyorum. TEOG varlığı ve sonuçlarıyla tüm toplumu, çocuklarımızı ve eğitim sistemimizi olumsuz etkilemektedir. Düşünün ki 8.sınıfı bitiren her öğrencinin girmek durumunda olduğu bu sınavlar için 6.7. ve 8. sınıflarda okullarda sadece bu sınavlar için hazırlık yapılmakta, 13-16 yaş arası en yüksek beceri kazanma döneminde olan gençler sadece bu sınavla uğraşmakta, okullarda TEOG skorları ve çoktan seçmeli herhangi bir beceri gerektirmeyen bu sistemle öğrenci kabul etmek durumunda kalmaktadırlar.

Zaman kaybına yol açıyor

Bu sistem, tek tip liseler yaratmakta, ortaokullarda eğitimi sadece sınava endekslemekte, liselerin kimliksizleşmesine, 1.3 milyon gencin, ailesinin ve en önemlisi ülkemizin zaman kabına yol açmaktadır. Oysa çağımızda anaokulundan üniversiteye kadar gençler becerilerle donatılmalı, dijital çağın becerilerini hızlı ve üreterek öğrenmelidir. Bu açıdan ülkemiz Endüstri 4.0, STEM, yüksek katma değerli üretim yapabilmek için "çoktan seçmeli" bu tür sınavlar yerine daha farklı kabul sistemleri uygulamalıdır. 

Her okul kendi öğrencisini seçebilmeli

Benim önerim; her okul kendi öğrencisini seçebilmelidir. Okullar kendi kültürüne, hedeflerine  göre öğrenci seçebilmelidir. Eğer okulların bunu yapmasına izin verilirse her okulun kültürü, kimliği ve tarzı olacaktır. Öğrencilerde buna göre anaokulundan, ilkokuldan itibaren kendini bu okula göre hazırlayabilecek, okulların rekabet gücü ve öğrencilere farklılaştırılmış modeller sunma şansı doğacaktır. Burada benim önereceğim sistem, üniversitemizde 4 yıldır ve liselerimizde geçen yıldan bu yana uyguladığımız öğrenci başvuru ve kabul modeli olan sistemdir. Okullarımızda uygulamadığımız "Apply BAU ve Apply Fen-tek" adını verdiğimiz bu model öğrencilerin öncelikle okullarımız için bir başvuru yapması (başvuruda öğrenci cv'sini, becerilerini, geçmiş dönemde yaptıklarını, hedeflerini ve hayallerini yazarak başvuru yapabilir) bu başvuru sonucunda öğrencilerle mülakat yapılarak okula uygun öğrencilere kabul verilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemle öğrenciler okulları tanımakta, o okula girebilmek için kendini farklı becerilerle donatmaktadır.

Yenilikçi sistemlerden korkulmamalı

Okulların kendi öğrencilerini seçebilmesi her açıdan daha uygun olacaktır. 2016 yılı TEOG sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin yüzde 92'sinin zaten kendi semtindeki veya ilindeki okuluna devam ettiği görülmektedir. Yenilikçi sistemlerden korkulmamalıdır. Bu sistemler 1-2 saatlik sınavlarla, sadece puanla okulların ezbere tek tip seçilmesi yerine daha bilinçli seçimler ve daha kaliteli okullar yaratacaktır. Okullar başarılarını bütün  alanlarda  sergileme şansına sahip olacaktır(Spor,Sanat,Projeler,Ödevler). Sınavlar tabii ki olacaktır; ancak öğrencinin neyi bilemediklerinin ölçümü yerine neyi bildikleri test edilecektir. Ona göre de yetenekleri teşhis edilip daha iyi bir yönlendirme yapılabilecektir.

Gülseven ÖZKAN - HÜRRİYET

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. Bigadiç hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 2. Cakarta hangi ülkenin başkentidir?
 3. DEFİBRİLATÖR NEDİR?
 4. Beykoz hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 5. Hocalar hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 6. Made in Ankara sloganı hangi markaya aittir?
 7. Bandırma hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 8. Washington hangi ülkenin başkentidir?
 9. 2-2 biten Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının gollerini kim attı?
 10. Doğa lezzetle buluşunca sloganı hangi markaya aittir?
 11. En düşük isteğe bağlı sigorta primi kaç TL oldu?
 12. Beşiktaş hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 13. Evciler hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 14. Ev teknolojisi sloganı hangi markaya aittir?
 15. Balya hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 16. Yeni Delhi hangi ülkenin başkentidir?
 17. DEFEKT NEDİR?
 18. Senkronize şanzıman nedir?
 19. Bayrampaşa hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 20. Emirdağ hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 21. Beyşehir hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 22. Ayvalık hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 23. Pekin hangi ülkenin başkentidir?
 24. DEBİLİTE NEDİR?
 25. Dile benden ne dilersen sloganı hangi markaya aittir?
 26. 1946-2001 arasında Türk ekonomisine dair önemli notlar
 27. Myanmar'daki beş ayrı esir kampında 5 bin şehid verdiğimizi bilir misiniz?
 28. ABD, Erdoğan'ın korumalarına neden dava açtı?
 29. Cep telefonumuzu değiştirmeden duramıyormuşuz
 30. Oğuz Atay'ı kim öldürdü?
 31. Segman yuvası nedir?
 32. Hidrojen bombası nedir?
 33. ABD'nin nükleer silah sayısı kaçtır?
 34. İsrail'in nükleer silah sayısı kaçtır?
 35. Pakistan'ın nükleer silah sayısı kaçtır?
 36. Çin'in nükleer silah sayısı kaçtır?
 37. Hindistan'ın nükleer silah sayısı kaçtır?
 38. Rusya'nın nükleer silah sayısı kaçtır?
 39. Fransa'nın nükleer silah sayısı kaçtır?
 40. İngiltere'nin nükleer silah sayısı kaçtır?
 41. Geçmişte nükleer silaha sahip olan ülkeler hangileridir?
 42. Nükleer silah geliştirmeyen ülkeler hangileridir?
 43. Başakşehir hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 44. Dinar hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 45. DANSİMETRE NEDİR?
 46. Segman ağız aralığı nedir?
 47. Eylül ayında hangi balıklar yenir?
 48. Aralık ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 49. Kasım ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 50. Ekim ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 51. Eylül ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 52. Ağustos ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 53. Temmuz ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 54. Haziran ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 55. Mayıs ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 56. Nisan ayında hangi meyve ve sebzeler yenir?
 57. Germencik hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 58. Sancaktepe hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 59. Farklı düşünün sloganı hangi markaya aittir?
 60. Çok oluyoruz sloganı hangi markaya aittir?
 61. Çiğne ve gülümse sloganı hangi markaya aittir?
 62. Çakar Çakmaz, Çakan Çakmak sloganı hangi markaya aittir?
 63. Bir Anadolu Masalı sloganı hangi markaya aittir?
 64. Bu lolipop ağızda ekşi tat bırakıyor sloganı hangi markaya aittir?
 65. Bu terlik tam benlik sloganı hangi markaya aittir?
 66. Aşkımla erir misin sloganı hangi markaya aittir?
 67. Bak bu harika sloganı hangi markaya aittir?
 68. Ayaklar rahat değil ise kafada rahat değildir sloganı hangi markaya aittir?
 69. Aşk değerli bir hediyedir sloganı hangi markaya aittir?
 70. Anne eli değmiş gibi sloganı hangi markaya aittir?
 71. Ağzı olan konuşuyor sloganı hangi markaya aittir?
 72. Anlatılmaz kaplanır sloganı hangi markaya aittir?
 73. Alışverişin en keyiflisi sloganı hangi markaya aittir?
 74. Adres bulmanın en kolay yolu sloganı hangi markaya aittir?
 75. Açken sen, sen değilsin sloganı hangi markaya aittir?
 76. 21. Yüzyıl Bankacılığı sloganı hangi markaya aittir?
 77. Bir dünya markası sloganı hangi markaya aittir?
 78. Besni hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 79. 10 kata kadar daha uzun ömürlü sloganı hangi markaya aittir?
 80. Basında güven sloganı hangi markaya aittir?
 81. ÜCRETSİZ E-POSTA SUNUCUSU (EXCHANGE SERVER) KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 82. ÜCRETSİZ OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 83. ÜCRETSİZ JAVA PROGRAMLAMA 2 (ENTERPRISE) KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 84. ÜCRETSİZ GÖRME ENGELLİLER İÇİN BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 85. ÜCRETSİZ GÖRSEL PROGRAMLAMA (C# İLE FORM) KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 86. ÜCRETSİZ ETKİLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 87. ÜCRETSİZ GOOGLE VE YANDEX UYGULAMALARI KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 88. ÜCRETSİZ BLOG WEB SİTESİ ve BLOGGERLIK KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 89. DEFORMASYON NEDİR?
 90. DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ NEDİR?
 91. COLON İRRİTABİLE NEDİR?
 92. COR NEDİR?
 93. CYSTİTİS NEDİR?
 94. COXAE NEDİR?
 95. CESTODIASIS NEDİR?
 96. ÇIBAN NEDİR?
 97. CANDİDA NEDİR?
 98. ÇEKUM (Caecum) NEDİR?
 99. Rölantide düzensiz çalışma nedir?
 100. Kirlenmek güzeldir sloganı hangi markaya aittir?
 101. Medyadaki gözünüz sloganı hangi markaya aittir?
 102. Çelikhan hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
 103. Daha az yerçekimi sloganı hangi markaya aittir?
 104. Enerjini hisset sloganı hangi markaya aittir?
 105. Evimin penceresi sloganı hangi markaya aittir?
 106. Erkek adama hikâye gerisi sloganı hangi markaya aittir?
 107. CCNA SECURITY KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 108. C# İLE PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 109. PHP İLE PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 110. DİJİTAL OKURYAZARLIK KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 111. WEB TASARIM PROJE GELİŞTİRME KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 112. FORTIGATE FIREWALL EĞİTİMİ KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 113. SİBER GÜVENLİK-2 (AĞ GÜVENLİĞİ ve SIZMA TESTLERİ) KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 114. DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 115. SİBER GÜVENLİK-1 (AĞ GÜVENLİĞİ) KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 116. BOOTSTRAP VERİ KURTARMA ve SİSTEM YEDEKLEME KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 117. ÜCRETSİZ GÖRGÜ KURALLARI KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 118. PHOTOSHOP İLE WEB ARAYÜZ TASARIMI KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 119. MOBİL UYUMLU WEB SİTESİ HAZIRLAMA KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 120. BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 121. UNITY İLE OYUN PROGRAMLAMA KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 122. JAVA PROGRAMLAMA -3 (SPRING CORE & MVC)KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLA BİLİRİM?
 123. PYTHON PROGRAMLAMA KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?
 124. ROBOT UYGULAMALARI (İLERİ ARDUİNO) KURSUNA ÜCRETSİZ OLARAK NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

ABONE OLUN YENİ SORU CEVAPLAR E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

SORU CEVAP BLOGUMUZU SOSYAL MEDYADA ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ!