Memurlara müjdeli haber - TAYİN İSTEME HAKKINDA DANIŞTAY KARARI!Danıştay'dan memurlara müjdeli haber!

Danıştay, anne ve babası bakıma muhtaç olan memurların tayin isteyebileceğine karar verdi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde memur olarak görev yapan bir kişi, anne ve babasının sağlık özrü sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi emrine tayin edilmek üzere idareden muvafakat verilmesini talep etti. Talep, Gümüşhane Üniversitesinden diğer kamu kurumlarına naklen geçmek isteyen idari personele muvafakat verilmesine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen şartları taşımadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle reddedildi.

Memur, işlemin iptali için Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Trabzon İdare Mahkemesi, davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli şartlar gözetilerek davacının kurumlar arası naklen atanmasına muvafakat verilmediği sonucuna vardı. Mahkeme, dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

KARARI TEMYİZ ETTİ

Bakıma muhtaç babasının tedavisi için tayin talebi reddedilen davacı memur, kararı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Danıştay 2. Dairesi, emsal bir karara imza attı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği hatırlatıldı. Danıştay kararında, davacının babası hakkında düzenlenen 7 Ağustos 2009 tarihli Tokat Devlet Hastanesi Baştabipliği Özürlü Sağlık Kurulu Raporu'nda kişinin yüzde 70 oranında özürlü olduğu vurgulandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin raporunda hastanın nöroloji uzmanı olan herhangi bir yerde bakımının ve takibinin uygun olduğu; ancak, Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporunda ise kişinin başkasının güç ve yardımına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Davacının annesi hakkında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nce düzenlenen raporda da kişide yaygın anksiyete bozukluğu ve hafif derecede demansiel bulgular tespit edildiği görülmektedir. Bu durumda; ilgili mevzuat ile dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli şartlar gözetilerek, ilgilinin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi emrine naklen atanmasına muvafakat verilmediği belirtilmiştir. Bununla birlikte; ilgili mevzuat gereğince davacının mevcut görev yerinin kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babasının her ikisinin de bakıma muhtaç olmaları sebebiyle sağlık durumlarını tehlikeye düşüreceği dikkate alındığında, davalı idarece davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Davacının temyiz talebinin kabulüyle Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.
 
Kaynak: POSTA

AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
 1. Emekli aylığımın düşmemesi için ne yapayım?
 2. Bu verilere göre ne zaman emekli olurum?
 3. Askerliğimin kaç gününü ne zaman borçlanırsam emeklilik yaşımı öne çekebilirim?
 4. Hangi tarihte emekli olabilirim?
 5. Vergi dairesinden geçmiş yıllardaki kaydımı alsam Bağ-Kur kaydımı yaptırıp prim ödeyebilir miyim?
 6. Yaş haddinden ne zaman, tam günden ne zaman emekli olurum?
 7. Askerlik borçlanması yaparsam yaşımı ve primimi geri çeker mi?
 8. Ne zaman emekli olacağım ile ilgili bir fikir verebilir misiniz?
 9. Askerliğimin kaç gününü ne zaman borçlanırsam emeklilik yaşımı öne çekebilirim?
 10. Hangi tarihte emekli olabilirim?
 11. Vergi dairesinden geçmiş yıllardaki kaydımı alsam Bağ-Kur kaydımı yaptırıp prim ödeyebilir miyim?
 12. Yaş haddinden ne zaman, tam günden ne zaman emekli olurum?
 13. Askerlik borçlanması yaparsam yaşımı ve primimi geri çeker mi?
 14. Ne zaman emekli olacağım ile ilgili bir fikir verebilir misiniz?
 15. Ara vermeden prim öderseniz priminizi 9000 güne tamamladığınızda emekli olabilirsiniz
 16. Kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?
 17. Prim günüm doldu tekrar SGK primi yatırılsa emekli maaşım düşer mi?
 18. 3 tane emekli aylığı almak mümkün mü?
 19. Bağ-Kura hiç ödeme yapmadım şu anda 89.000 TL borcum var ne zaman emekli olabilirim?
 20. 3800 gün primim var emekli olabileceğim tarih nedir?
 21. İşyeri çıkış kayıtlarını imzala çek git diyor imzalamadan çıksam 10 senelik paramı alabilir miyim?
 22. Askerliği borçlanarak emekli olacağım tarihi öne çekebilir miyim?
 23. 8500 gün civarında prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 24. Askerliğimi saydırdığım takdirde ne zaman emekli olurum?
 25. 13 ay askerlik borçlanmasıyla emekli olabilirsiniz
 26. 7000 veya 4500 günden emekli olduğumuz da ikisi arasındaki maaş farkı ne olur?
 27. Ne zaman ve hangi şartlarla emekli olabilirim?
 28. Dondurduğum 11 yıl Bağ-Kur günüm var nasıl emekli olabilirim, tavsiyeniz ne olur?
 29. Asgari ücretten çalışmaya devam edersem, ileride alacağım emekli maaşım artar mı azalır mı?
 30. Emekli maaşımın yüksek olması için nasıl bir yol izlemeliyim?
 31. Askerliğimi borçlanma hakkım var mı? - Varsa borçlanıp erken emekli olabilir miyim?
 32. Çalıştığım SGK günüm çoğaldıkça maaş düşüyor diye duydum bu konuda ne yapmalıyım?
 33. 3600 günden emeklilik nasıl olur? - Normal şartlarda nasıl olur?
 34. Emeklilik yaşım ve prim sayımı öğrenebilir miyim?
 35. Özel bir kurumda emekli sandığına bağlı çalışmaktayım ne zaman emekli olabilirim?
 36. 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında düzeltme sağlayacak intibak için SGK'ya dilekçe verdim
 37. Kızımın ilk SGK girişini ne zaman yapmalıyız?
 38. Teyzem 3600 günden emekli olabilir mi?
 39. Eşim ne zaman emekli olacak nereden olmalı?
 40. Babam yaşlı babama bakmak için babamın evinde sigortalı olabilir miyim?
 41. Emekliliği bekleyene kadar prim ödemez isem alacağım ücret ne kadar olur?
 42. Boy kısalığından askere alınmadım - Ne zaman emekli olurum? - Askerlikten muaf olmamım bir faydası var mı?
 43. Yaştan dolayı emeklilik hakkımı bekliyorum emekli maaşı bağlanınca benim yetim aylığım kesilecek mi?
 44. Askerliği borçlanırsam geriye dönük bir yıl kazanır mıyım?
 45. Arkeolog kadrosuyla emeklilik haklarından yararlanmak için ne yapmalıyım?
 46. Emeklilik için hizmet birleştirmesi yapmam gerekiyor mu?
 47. Fazla çalışma karşılığı izin kullanımı hk.
 48. Emekliliğime kaç senem kaldı?
 49. Yaş büyütme emekliliğime engel midir?
 50. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?
 51. Yaşı beklerken vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
 52. Çalışma devam ederken kıdem tazminatı ödenebilir mi?
 53. Emeklilik için üç seçeneği var
 54. SSK başlangıç tarihim 1 Eylül 1999 olup bugüne kadar 4294 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 55. Emekli Sandığına geçen 300 gün süremin emekli ikramiyesini alabilir miyim?
 56. AİHM'de lehime çıkacak kararla emekli ikramiyesi alabilir miyim?
 57. Dışarıdan isteğe bağlı prim ödemesi hk.
 58. Askerlik borçlanması emeklilik tarihimi ne zamana çeker?
 59. Haziran 1993'de SSK başlangıcım var ne zaman emekli olurum?
 60. Emekli maaşımda neden artış olmadı bunun için nereye müracaat etmeliyim?
 61. Yedek subaylara OYAK kesintileri iade edilir mi?
 62. Sigorta başlangıç tarihim 1986'dır ne zaman emekli olabilirim?
 63. 4 Ekim 2000 Bağ-Kur girişim var hangi şartlarda ne zaman emekli olabilirim?
 64. İsteğe bağlı yatırdığımız primleri iade alabilir miyiz?
 65. Staj sigortası SSK başlangıcı sayılacak mı?
 66. Eşim 1 Nisan 2007'de tarım Bağ-Kura giriş yaptı şu ana kadar prim ödedik ne zaman emekli olabilir?
 67. Çocukluğumda babamın yanında çalıştım ama sigortam yoktu şimdi 1995 senesine dönük babamı mahkemeye verip bir kaç ay sigortalı olabilir miyim?
 68. Emekli olmak için SGK primlerini tamamlayamadım şimdi bu primleri geri almak için yaş şartı var mı?
 69. Emeklilik benim için hayal mi?
 70. Askerliğini öderse ne zaman emekli olur?
 71. Askerlik borçlanmasını ödemem halinde ne zaman emekli olurum?
 72. Emekli olabileceğiniz tarih Aralık 2018- Ekrem SARISU yazdı!
 73. Eşiniz SSK statünden 4600 prim günüyle emekli olabilir - Sezgin ÖZCAN yazdı!
 74. Borçlanmaya gerek yok- Ekrem SARISU yazdı!
 75. Emekliye hem zam hem enflasyon farkı - SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TAHMİNİ OCAK ZAMMI NE OLACAK?
 76. Asgari ücretten prim ödemeye devam ettikçe emekli aylığınız düşer - Sezgin ÖZCAN yazdı!
 77. Askerliğinizi borçlanıp ayrıca 1150 günde prim ödemelisiniz- Ekrem SARISU yazdı!
 78. Raporunuzun bir yıl sonra yenilenmesi gerekecek- Sezgin ÖZCAN yazdı!
 79. Babanızın evinden sigortalı gösterilemezsiniz- Ekrem SARISU yazdı!
 80. Fazla çalışma karşılığı izin kullanımı- Sezgin ÖZCAN yazdı!
 81. Prim ödememe gibi bir seçeneğiniz olamaz- Sezgin ÖZCAN yazdı!
 82. Kaybettiğiniz süreyi tekrar kazanmanız mümkün - Ekrem SARISU yazdı!
 83. Hangi sürelerin prim borçlanması olur? - Arif TEMİR yazdı!
 84. Sağlık verilerini kullananlar dikkat - Resul KURT yazdı!
 85. İdari para cezası yapılandırmasına SGK ayarı geliyor - Resul KURT yazdı!
 86. BES'e katılım şart devamı size kalmış - Cem KILIÇ yazdı!
 87. İkinci bir işte çalışmak ne gibi bir avantaj sağlar? - Sezgin ÖZCAN yazdı!
 88. Stajyerlerin iş kazasını kim bildirecek? - Resul KURT yazdı!
 89. 1375 gün daha prim ödeyip 55 yaşı dolduracaksınız - Ekrem SARISU yazdı!
 90. Annem isteğe bağlı sigortadan emekli olabilir mi? - Sezgin ÖZCAN yazdı!
 91. Özelleştirmelerde ihbar tazminatı hakkı doğar mı? - Cem KILIÇ yazdı!
 92. Patronun kovduğu çalışan tazminat alır mı? - Arif TEMİR yazdı!
 93. Bağ-Kurdan daha erken emekli olabilirsiniz - Ekrem SARISU yazdı!
 94. Ücret deyip geçmeyin - Cem KILIÇ yazdı!
 95. Üç maaş bağlanmasında sigortalılık statüleri belirleyici oluyor - Sezgin ÖZCAN yazdı!
 96. Çalışanlardan alınan "bütün haklarımı aldım" yazısının dönemi bitti - Arif TEMİR yazdı!
 97. Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum - İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?
 98. Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim - İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?
 99. Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti BAĞ-KUR'a tabi çalışıyorum Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?
 100. Eşim Devlet Memuru iken vefat etti ölüm yardımı için nereye başvurmam gerekir?

ABONE OLUN YENİ SORU CEVAPLAR E-POSTA ADRESİNİZE GELSİN

SORU CEVAP BLOGUMUZU SOSYAL MEDYADA ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ!